چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دانشگاه سمنان
تجلی اندیشه ایرانی در ادبیات عباسی( 2008)
نویسنده: سید محمد موسوی بفرویی   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

31.95 دلار
عناصر شاعرانه در آثار فارسی احمد غزالی( 2008)
نویسنده: عبدالله حسن زاده میرعلی   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

34.50 دلار
سیر ناتورالیسم در ایران( 2009)
نویسنده: عبدالله حسن زاده میرعلی   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

31.95 دلار
بستان العارفین( 2010)
نویسنده: یحیی بن شرف نووی   
تصحیح: عبدالحمید محمد درویش   
ترجمه: قدرت الله خیاطیان   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

26.95 دلار
توصیف دستوری گویش سرخه ای( 2010)
تالیف: علی اکبر فخرو    عصمت اسماعیلی   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

39.95 دلار
بررسی نئوکلاسی سیسم و تاثیر آن بر شعر دوره مشروطه( 2011)
نویسنده: عبدالله حسن زاده میرعلی   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

22.00 دلار
مجموعه مقالات همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران( 2011)
به کوشش: عصمت اسماعیلی    مصطفی جباری   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان
مقالات ادبی

202.95 دلار
طرح و نقش در فرشهای عشایری روستایی خراسان شمالی( 2017)
نویسنده: حسین کمندلو   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
فرش

36.00 دلار
مستندسازی و ریخت شناسی در حفاظت میراث معماری و میراث شهری( 2017)
نویسنده: وحید حیدری   
مقدمه: اصغر محمد مرادی   

ناشر: دانشگاه سمنان

موضوع:
معماری

31.00 دلار