چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
فهرستواره مشترک نسخه های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه های ایران( 2008)
تحقیق، گردآوری و تدوین: محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو    محمد صدر   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

موضوع:
کتاب شناسی

109.95 دلار
فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران( 2008)
تحقیق، گردآوری و تدوین: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو    علی اکبر وطن پرست    فاطمه فرجادمند   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

موضوع:
کتاب شناسی

63.00 دلار