چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
اقتصاد
اقتصاد کشاورزی ایران: دوره پهلوی اول( 2018)
نویسنده: شهرام غلامی   

ناشر: دنیای اقتصاد

موضوع:
اقتصاد
دوره پهلوی
اساطیر و تاریخ

33.95 دلار
جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران( 2018)
نویسنده: حسین عبداللهی   

ناشر: ثالث

موضوع:
اقتصاد

31.00 دلار
گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد( 2018)
نویسنده: موسی غنی نژاد   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
اقتصاد

28.95 دلار
گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد( 2018)
نویسنده: موسی غنی نژاد   

ناشر: مینوی خرد

موضوع:
اقتصاد

28.95 دلار
مقررات صادرات و واردات سال 1397 و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (همراه با لوح فشرده)( 2018)

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

موضوع:
اقتصاد

82.50 دلار
نفت و هژمونیسم امریکا: انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر( 2018)
نویسنده: محسن مسرت   

ناشر: نی

موضوع:
اقتصاد

37.50 دلار
نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران (از مشروطه تا کنون)( 2018)
نویسنده: احمد سیف   

ناشر: کرگدن

موضوع:
اقتصاد

28.95 دلار
آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران (برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) «با حذف و افزوده های جدید»( 2017)
نویسنده: غلامعباس مصلی نژاد   

ناشر: اختران

موضوع:
اقتصاد

34.95 دلار
اقتصاد ایران امروز: توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن( 2017)
نویسنده: حسین عظیمی   
به کوشش: خسرو نورمحمدی   

ناشر: نی

موضوع:
اقتصاد

25.95 دلار
اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها (خلاصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران) : جلد اول: تلفیق جلد دوم: خلاصه های مدیریتی( 2017)
نویسنده: مسعود نیلی   

ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

موضوع:
اقتصاد

227.50 دلار
کاتالوگ کتاب
اقتصاد