چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
زنان
اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران 1357-87( 2018)
نویسنده: رکسانا بهرامی تاش   

ناشر: شیرازه کتاب ما

موضوع:
زنان

42.50 دلار
بازتجرد زنان: فصل فاجعه یا شروع مجدد( 2018)
نویسنده: لیلا عنایت زاده   

ناشر: جامعه شناسان

موضوع:
زنان
جامعه شناسی

38.00 دلار
تابوی زنانگی( 2018)
نویسنده: منصوره موسوی   

ناشر: فیروزه

موضوع:
زنان

27.50 دلار
جمعیت نسوان وطن خواه ایران (سال های 1301 ش - 1314)( 2018)
نویسنده: محمد حسین خسرو پناه   

ناشر: خجسته

موضوع:
زنان
دوره پهلوی
اساطیر و تاریخ

36.00 دلار
دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی در قلمرو زندگی روزمره( 2018)
نویسنده: نوشین احمدی خراسانی   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

42.50 دلار
زن به ظن و زعم سورآبادی( 2018)
نویسنده: حسین عباسی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
زنان

21.95 دلار
زنان تاریخ ساز (4 جلدی)( 2018)
نویسنده: زهرا زواریان   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
زنان
ادبیات معاصر فارسی : داستان و رمان

37.50 دلار
زنان و کیفیت زندگی؛ با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر( 2018)
نویسنده: فریبا سیدان   

ناشر: تیسا

موضوع:
زنان

26.95 دلار
مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی، به انضمام نامه های انتقادی زنان علیه نابرابری های اجتماعی( 2018)
نویسنده: علی باغدار دلگشا   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

28.95 دلار
بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی( 2017)
نویسنده: علی آقا پیروز   

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع:
زنان

36.00 دلار
کاتالوگ کتاب
زنان