چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
زنان
بازتجرد زنان: فصل فاجعه یا شروع مجدد( 2018)
نویسنده: لیلا عنایت زاده   

ناشر: جامعه شناسان

موضوع:
زنان
جامعه شناسی

38.00 دلار
زنان و کیفیت زندگی؛ با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر( 2018)
نویسنده: فریبا سیدان   

ناشر: تیسا

موضوع:
زنان

26.95 دلار
مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی، به انضمام نامه های انتقادی زنان علیه نابرابری های اجتماعی( 2018)
نویسنده: علی باغدار دلگشا   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

28.95 دلار
بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی( 2017)
نویسنده: علی آقا پیروز   

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع:
زنان

36.00 دلار
تعدد نقش در زنان سرپرست خانوار( 2017)
نویسنده: مرجان ربیعی   

ناشر: جامعه شناسان

موضوع:
زنان

23.95 دلار
تیغ و سنت: بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با ختنه زنان: مطالعه موردی زنان 15-49 سال جزیره قشم( 2017)
نویسنده: رایحه مظفریان   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

28.95 دلار
جامعه شناسی تنهایی زنان( 2017)
نویسنده: عالیه شکر بیگی   

ناشر: بهمن برنا

موضوع:
زنان

30.95 دلار
جایگاه و نقش های زنانه در مجالس شبیه خوانی و تخت حوضی (در سال های 1200-1357 ه.ش.)( 2017)
نویسنده: عسل عصری ملکی   
مقدمه: محمود عزیزی    کاظم شهبازی   

ناشر: سوره

موضوع:
زنان
نمایش و تئاتر در ایران

23.00 دلار
جغرافیای زنانه من( 2017)
نویسنده: نسیم فروغ   

ناشر: بدون

موضوع:
زنان

25.95 دلار
جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات( 2017)
نویسنده: عباس محمدی اصل   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

20.95 دلار
کاتالوگ کتاب
زنان