چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
زنان
زنان و کیفیت زندگی؛ با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر( 2018)
نویسنده: فریبا سیدان   

ناشر: تیسا

موضوع:
زنان

26.95 دلار
بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی( 2017)
نویسنده: علی آقا پیروز   

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع:
زنان

36.00 دلار
تیغ و سنت: بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با ختنه زنان: مطالعه موردی زنان 15-49 سال جزیره قشم( 2017)
نویسنده: رایحه مظفریان   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

28.95 دلار
جامعه شناسی تنهایی زنان( 2017)
نویسنده: عالیه شکر بیگی   

ناشر: بهمن برنا

موضوع:
زنان

30.95 دلار
جغرافیای زنانه من( 2017)
نویسنده: نسیم فروغ   

ناشر: بدون

موضوع:
زنان

25.95 دلار
جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات( 2017)
نویسنده: عباس محمدی اصل   

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

موضوع:
زنان

20.95 دلار
حقوق زن در اسلام و اروپا( 2017)
نویسنده: حسن صدر   

ناشر: بدرقه جاویدان

موضوع:
زنان

25.95 دلار
حقوق زنان ایران و سیاست خارجی امریکا( 2017)
نویسنده: الهام ستاری   

ناشر: امیر کبیر

موضوع:
زنان

22.50 دلار
حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب( 2017)
نویسنده: هادی نوری    صدیقه مسیب نیا فخبی   

ناشر: کتاب پارسه

موضوع:
جامعه شناسی
زنان

27.50 دلار
زنان و دولت، پس از انقلاب( 2017)
انتشارات: پرستو صالحی   

ناشر: کویر

موضوع:
زنان

23.95 دلار
کاتالوگ کتاب
زنان