چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
روزنامه و روزنامه نگاری
استبداد منور در مطبوعات ایران (1296-1304)( 2018)
نویسنده: حسن رجبی فرد   

ناشر: مورخان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

23.95 دلار
بر بام گردباد( 2018)
نویسنده: بهمن اصلاح پذیر   

ناشر: آزادمهر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

28.95 دلار
توفیق چگونه «توفیق» شد؟( 2018)
نویسنده: عباس توفیق   

ناشر: آسیم

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

58.00 دلار
جریده نگاران: کارکردهای ادبیات مطبوعاتی در مشروطه ایرانی( 2018)
نویسنده: مریم کامیاب   

ناشر: فلات

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

27.50 دلار
سیر تاریخی روزنامه در ایران: از آغاز تا کنون( 2018)
نویسنده: صدیقه احمدی فصیح   

ناشر: چاپار

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

23.95 دلار
نشریات علمی ایران (موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)( 2018)
نویسنده: مهران آشوری   

ناشر: مورخ

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

34.95 دلار
یادداشتهای یک روزنامه نگار: تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری: جلد ششم( 2018)
به کوشش: موسی فقیه حقانی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری
خاطرات تاریخی و سیاسی

53.95 دلار
230سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان : جلد چهارم: (1203 - 1433 ق./ 1782 - 2012 م.) دوره ی شکوفایی صنعت تبلیغات، رونق صنایع داخلی و ظهور کمپین های بزرگ تبلیغاتی و پیدایش تبلیغات بومی( 2017)
نویسنده: محسن میرزایی   

ناشر: سیته

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

47.50 دلار
اصفهان از نگاه اصفهان: بررسی روزنامه اصفهان 54-1342 ه. ش( 2017)
نویسنده: علی ابطحی   

ناشر: سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

21.00 دلار
اقتصاد رسانه در ایران: علل ناکارآمدی رسانه های خصوصی ایران با تاکید بر مطبوعات( 2017)
نویسنده: علیرضا بختیاری   

ناشر: دنیای اقتصاد

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

16.95 دلار
کاتالوگ کتاب
روزنامه و روزنامه نگاری