چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
روزنامه و روزنامه نگاری
استبداد منور در مطبوعات ایران (1296-1304)( 2018)
نویسنده: حسن رجبی فرد   

ناشر: مورخان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

23.95 دلار
اسناد مطبوعات و کتاب: مصوبه های شورای عالی معارف / فرهنگ( 2018)
پژوهش و نگارش: فرید قاسمی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
کتاب، کتابخانه و کتابداری
روزنامه و روزنامه نگاری

46.00 دلار
بر بام گردباد( 2018)
نویسنده: بهمن اصلاح پذیر   

ناشر: آزادمهر

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

28.95 دلار
توفیق چگونه «توفیق» شد؟( 2018)
نویسنده: عباس توفیق   

ناشر: فرهنگ نشر نو

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

58.00 دلار
جریده نگاران: کارکردهای ادبیات مطبوعاتی در مشروطه ایرانی( 2018)
نویسنده: مریم کامیاب   

ناشر: فلات

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

27.50 دلار
جست و نوشت: پراکنده های کتاب کاوی، مجله پژوهی، روزنامه شناسی( 2018)
پژوهش و نگارش: فرید قاسمی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
کتاب، کتابخانه و کتابداری
روزنامه و روزنامه نگاری

68.95 دلار
سیر تاریخی روزنامه در ایران: از آغاز تا کنون( 2018)
نویسنده: صدیقه احمدی فصیح   

ناشر: اساطیر پارسی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

23.95 دلار
نشریات علمی ایران (موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)( 2018)
نویسنده: مهران آشوری   

ناشر: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

34.95 دلار
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: دفتر 14: بیست و شش گفتار درباره نسخه های خطی( 2018)
زیر نظر: رسول جعفریان   

ناشر: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

81.00 دلار
یادداشتهای یک روزنامه نگار: تحولات نیم قرن تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری: جلد ششم( 2018)
به کوشش: موسی فقیه حقانی   

ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی
روزنامه و روزنامه نگاری

53.95 دلار
کاتالوگ کتاب
روزنامه و روزنامه نگاری