چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
کتاب شناسی
کتابشناسی متون چاپ شده در ایران: از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی (مجموعه دو جلدی)( 2020)
به کوشش: سعید میر محمد صادق    محمود طیار مراغی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
کتاب شناسی

88.57 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر: جلد چهارم: دیوان آتش اصفهانی - س( 2018)
زیر نظر: سید علی آل داوود    احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

58.00 دلار
فهرست اسناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (مجلد چهارم)( 2018)
نویسنده: شیوا تقوایی زحمت کش   

ناشر: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

موضوع:
کتاب شناسی

40.00 دلار
فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: جلد 29 از شماره 7901 تا 8200( 2018)
نویسنده: ناهید باقری خرمدشتی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
کتاب شناسی

36.95 دلار
فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: جلد 46 از شماره 16301 تا 16600( 2018)
نویسنده: جعفر طباطبایی یزدی   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
کتاب شناسی

53.95 دلار
فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: جلد 67 از شماره 22601 تا 22900( 2018)
نویسنده: علی معظمی کندی    شهرام سعیدی مهر    حمزه مرادی بهرام   

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:
کتاب شناسی

46.00 دلار
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی (جلد چهاردهم)( 2018)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری   

ناشر: مرکز احیاء میراث اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

49.95 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) - گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، ایران - قم، جلد چهل و نهم 19301-19700( 2018)
با همکاری: محمد حسین امینی   

ناشر: کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

موضوع:
کتاب شناسی

60.00 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) - گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، ایران - قم، جلد چهل و هشتم 18901-19300( 2018)
با همکاری: میر محمود موسوی   

ناشر: کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی

موضوع:
کتاب شناسی

60.00 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی (فهرس مخطوطات مکتبه العلامه الرفیعی القزوینی)( 2018)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: موسسه کتاب شناسی شیعه

موضوع:
کتاب شناسی

36.00 دلار
کاتالوگ کتاب
کتاب شناسی