چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
کتاب های چاپ عکسی
سیاست نامه (سیر الملوک) بر اساس نسخه هیوبرت دارک( 2018)
نویسنده: خواجه نظام الملک طوسی   
به اهتمام: هادی اکبرزاده   

ناشر: روزنه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

50.00 دلار
نسخه ای نویافته از میراث کهن حدیثی شیعه: الخطبه القاصعه؛ منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی طالب: نسخه برگردان دستنویس شماره 5694 کتابخانه یوسف آغای قونیه به خط صدرالدین قونوی (در گذشته 673 هـ. ق)( 2018)
پیش گفتار: احمد مهدوی دامغانی   
تحقیق و تصحیح: اکبر راشدی نیا   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

45.95 دلار
رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا (2 جلدی) : نسخه برگردان دست نویس شماره 2130 مجموعه فیض الله افندی، کتابخانه ملت (استانبول) (کتابت 704 هـ.)( 2017)
مقدمه: اکبر تهرانی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

51.95 دلار
اسناد استشهادیه های خوانسار موجود در مدرسه علمیه ولی عصر (عج) خوانسار مشهور به مهدیه( 2016)
تنظیم: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

16.95 دلار
اسناد تاریخی فارسی از دوره صفویه در کتابخانه های گرجستان، ...( 2016)
به اشراف: سید صادق حسینی اشکوری   
ترجمه: ریحانه آماده   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

28.00 دلار
اسناد شرعی خوانسار موجود در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) خوانسار مشهور به مهدیه (خوانسار-ایران)( 2016)
تنظیم: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

24.95 دلار
اسناد وقف نامه های خوانسار و فریدون موجود در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) خوانسار مشهور به مهدیه (خوانسار و فریدون- ایران)( 2016)
تنظیم: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

22.50 دلار
اسنادی از کهن شهر خواف مربوط به دوره پهلوی اول (موجود در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)( 2016)
تحقیق و تدوین: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: منشور سمیر

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

31.95 دلار
ترجمه کتاب الملل و النحل: نسخه برگردان دستنویس شماره 2371 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)( 2016)
مقدمه: سید محمد عمادی حائری   
نویسنده: محمد بن عبدالکریم شهرستانی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

38.00 دلار
دو رساله از عزالدین زنجانی (عمده الحساب و قسطاس المعادله فی علم الجبر و المقابله): نسخه برگردان دستنویس شماره 3457 مجموعه احمد سوم توپقاپی (استانبول)( 2016)
زیر نظر: محمد باقری   
مقدمه: مریم زمانی   
نویسنده: عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

33.95 دلار
کاتالوگ کتاب
کتاب های چاپ عکسی