چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان( 2011)
نویسنده: علی اصغر شعر دوست   

ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

50.95 دلار
ایران و مطالعات منطقه ای: آسیای مرکزی (مجموعه مقالات)( 2008)

ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

24.00 دلار
جنبش جدیدیه در تاتارستان( 2008)
نویسنده: رحیم رئیس نیا   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

21.50 دلار
آثار تاریخی ورارود و خوارزم، جلد دوم: کش، ترمذ، بدخشان...( 2007)
نویسنده: منوچهر ستوده   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
آثار و بناهای تاریخی

38.50 دلار
آسیای مرکزی: درآمدی بر روحیات مردم( 2007)
نویسندگان: شریف شکوری    رستم شکوری   
ترجمه فارسی از روسی: محمد جان شکوری    منیژه قبادیانی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

21.50 دلار
آیینه قبادیان( 2007)
نویسنده: رحیم مسلمانیان قبادیانی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

22.95 دلار
ازبکستان( 2007)
تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

16.00 دلار
جغرافیای تاریخی مرو( 2007)
نویسنده: مهدی سیدی   
با همکاری: نادره سیدی    محمد رضا آشتیانی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

25.50 دلار
فرهنگ ازبکی به فارسی: مجموعه دو جلدی( 2007)
تالیف: محمد حلیم یارقین    شفیقه یارقین   

ناشر: سخن

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر

96.95 دلار
میراث آسیای مرکزی( 2007)
نویسنده: ریچارد فرای   
ترجمه: اوانس اونسیان   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر
تاریخ محلی و منطقه ای

27.95 دلار
کاتالوگ کتاب
فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماوراءالنهر