چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز
باستان شناسی آسیای مرکزی: جلد اول( 2016)
نویسنده: منصور سید سجادی   

ناشر: سمت

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

36.00 دلار
باستان شناسی آسیای مرکزی: جلد دوم( 2016)
نویسنده: منصور سید سجادی   

ناشر: سمت

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

33.00 دلار
سفر دیدار: سفر به کوهستان های بدخشان و دیدار از مزار ناصر خسرو قبادیانی( 2016)
نویسنده: محمد رضا توکلی صابری   

ناشر: اختران

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

23.95 دلار
دیوان جهانشاه حقیقی: شاه ترکمن، شاه قراقویونلو( 2014)
نویسنده: خانگلدی اونق   

ناشر: بهجت

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

23.95 دلار
دیوان علی آقا واحد( 2014)
شاعر: علی واحد   
تهیه و تدوین: علی حسین زاده (داشقین)   

ناشر: یاران

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

31.95 دلار
تحولات قفقاز شمالی و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( 2013)
نویسنده: جواد میری   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

15.95 دلار
چکیده مقالات همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ( 2009)
به اهتمام: جلیل نائبیان    حسن گلی   

ناشر: مهد آزادی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

21.50 دلار
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز: فارسی/انگلیسی( 2009)
به کوشش: منوچهر مرادی    امیر رمضانی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

19.50 دلار
چهل سند فارسی از جمهوی آذربایجان( 2007)
به کوشش: تیمور مناف اوغلی موسوی   
ترجمه: پرویز زارع شاهمرسی   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

17.50 دلار
دربندنامه جدید( 2007)
نویسنده: میرزا حیدر وزیراف   
به اهتمام: جمشید کیان فر   
با همکاری: نوری محمد زاده   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز

9.50 دلار
کاتالوگ کتاب
فرهنگ، تاریخ و ادبیات قفقاز و ماورای قفقاز