چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر
اشعار فارسی پراکنده در متون (تا سال 700 هجری) : مجموعه 2 جلدی( 2017)
نویسنده: علی صفری آق قلعه   

ناشر: محمود افشار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

150.00 دلار
دیوان حکیم کسایی مروزی( 2017)
نویسنده: محمد باقر نجف زاده بار فروش   

ناشر: زوار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

23.95 دلار
دیوان فارسی کشوری دیلمقانی (سده نهم هجری) بر اساس نسخه خطی شماره 9162 مجلس شورای اسلامی به خط شاعر و نسخه شماره 4289 دانشگاه تهران( 2017)
شاعر: نعمت الله کشوری دیلمقانی   
مقدمه، تصحیح و فهارس: فرزانه مونسان   
مقدمه: مهرداد چترایی عزیزآبادی   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

33.95 دلار
سفینه ترمد( 2017)
تصحیح: امید سروری   
نویسنده: محمود بن یغمور   
تصحیح: باقر ابطحی   

ناشر: محمود افشار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

51.95 دلار
گزیده شعر فارسی( 2017)
به کوشش: احمد خاتمی   
با انتخاب: حکیم ملا صدرای شیرازی   

ناشر: علم

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

33.95 دلار
کلیات اشعار باقی غزنوی( 2017)
مقابله، مقدمه، ویرایش: محمد سرور مولایی   

ناشر: معین

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

43.95 دلار
بانگ نی( 2016)
شاعر: هوشنگ ابتهاج   

ناشر: کارنامه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

40.00 دلار
بیت نمای شاهنامه فردوسی بر پایه چاپهای مسکو، ژول مول و چاپ اول دکتر خالقی مطلق (2 جلدی)( 2016)
گردآورنده: علی محمدرضایی جواهری   

ناشر: اطلاعات

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

210.00 دلار
پیدای پنهان: گزیده ای از نیایش های دیوان شمس تبریزی( 2016)
نویسنده: ایرج شهبازی   

ناشر: روزنه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

49.50 دلار
جنات عدن( 2016)
تصحیح و پژوهش: احسان اشراقی    مهرزاد پرهیزکاری   
شاعر: عبدی بیگ شیرازی   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

36.00 دلار
کاتالوگ کتاب
ادبیات
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر