چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر
اشعار فارسی پراکنده در متون (تا سال 700 هجری) : مجموعه 2 جلدی( 2017)
نویسنده: علی صفری آق قلعه   

ناشر: محمود افشار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

150.00 دلار
سفینه ترمد( 2017)
نویسنده: محمود بن یغمور   
تصحیح: امید سروری    باقر ابطحی   

ناشر: محمود افشار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

51.95 دلار
کلیات اشعار باقی غزنوی( 2017)
مقابله، مقدمه، ویرایش: محمد سرور مولایی   

ناشر: معین

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

43.95 دلار
بانگ نی( 2016)
شاعر: هوشنگ ابتهاج   

ناشر: کارنامه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

40.00 دلار
پیدای پنهان: گزیده ای از نیایش های دیوان شمس تبریزی( 2016)
نویسنده: ایرج شهبازی   

ناشر: روزنه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

49.50 دلار
جنات عدن( 2016)
شاعر: عبدی بیگ شیرازی   
تصحیح و پژوهش: احسان اشراقی    مهرزاد پرهیزکاری   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

36.00 دلار
دیوان اشعار بهاءالدین ساوجی( 2016)
به تصحیح: علی رضا شعبانلو   
نویسنده: علی رضا شعبانلو   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

29.50 دلار
دیوان اشعار شرعی شیرازی( 2016)
شاعر: شرعی شیرازی   
تصحیح: ناصر فاضلی   
ویرایش: علی محمد پشت دار   

ناشر: فرهنگ صبا

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

47.50 دلار
دیوان غیاث الدین کججی( 2016)
شاعر: غیاث الدین شخ محمد کججانی   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: مسعود راستی پور   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

29.95 دلار
دیوان هاتف اصفهانی( 2016)
نویسنده: احمد حسینی اصفهانی (هاتف)   
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: وجیهه ربیع   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

30.00 دلار
کاتالوگ کتاب
ادبیات
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر