چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر
اشعار فارسی پراکنده در متون (تا سال 700 هجری) : مجموعه 2 جلدی( 2017)
نویسنده: علی صفری آق قلعه   

ناشر: محمود افشار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

150.00 دلار
دیوان حکیم کسایی مروزی( 2017)
نویسنده: محمد باقر نجف زاده بار فروش   

ناشر: زوار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

23.95 دلار
دیوان سیف اسفرنگ (سیف الدین الاعرج احمد اسفرنگی)( 2017)
نویسنده: سیف الدین الاعرج احمد اسفرنگی   
تصحیح: فرزاد جعفری   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

53.95 دلار
دیوان فارسی کشوری دیلمقانی (سده نهم هجری) بر اساس نسخه خطی شماره 9162 مجلس شورای اسلامی به خط شاعر و نسخه شماره 4289 دانشگاه تهران( 2017)
شاعر: نعمت الله کشوری دیلمقانی   
مقدمه، تصحیح و فهارس: فرزانه مونسان   
مقدمه: مهرداد چترایی عزیزآبادی   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

33.95 دلار
سفینه ترمد( 2017)
نویسنده: محمود بن یغمور   
تصحیح: امید سروری    باقر ابطحی   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

51.95 دلار
شرح قصیده انیس القلب فضولی( 2017)
نویسنده: سعید دادیزاده   
مقدمه: رضا همراز   

ناشر: اختر

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

20.00 دلار
گزیده شعر فارسی( 2017)
با انتخاب: حکیم ملا صدرای شیرازی   
به کوشش: احمد خاتمی   

ناشر: علم

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

33.95 دلار
ملامتیه در تاریخ با تاکید بر اشعار حکیم فضولی بغدادی( 2017)
نویسنده: سعید دادیزاده   

ناشر: اختر

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

34.95 دلار
کلیات اشعار باقی غزنوی( 2017)
مقابله، مقدمه، ویرایش: محمد سرور مولایی   

ناشر: معین

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

43.95 دلار
بانگ نی( 2016)
شاعر: هوشنگ ابتهاج   

ناشر: کارنامه

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

40.00 دلار
کاتالوگ کتاب
ادبیات
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر