چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
بانگ خاموش: نوشته هایی درباره شاهنامه و فردوسی، مولانا و آثارش( 2020)
نویسنده: توفیق ه. سبحانی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

21.05 دلار
تهمتن نامه؛ به همراه منظومه های زال و مقاتل دیو و کوه دماوند ( 2020)
تصحیح و تحقیق: رضا غفوری   

ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

29.73 دلار
حافظ، مصلح اجتماعی( 2020)
نویسنده: فروزان خزائنی   

ناشر: ژرف

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

15.37 دلار
روابط بین الملل و آداب دیپلماسی در شاهنامه( 2020)
نویسنده: علی سهامی   

ناشر: فصل پنجم

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

15.25 دلار
فرخی سیستانی: بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او( 2020)
نویسنده: غلامحسین یوسفی   

ناشر: علمی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

38.73 دلار
از ایران چه می دانم؟ (139): سعدی شیرازی( 2018)
نویسنده: کوروش کمالی سروستانی   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

24.50 دلار
اندک گستاخ و بیش مودب در حضرت مثنوی( 2018)
نویسنده: مرتضی مردیها   

ناشر: علم

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

21.00 دلار
این کیمیای هستی: درباره حافظ (3 جلدی) جلد اول: جمال شناسی و جهان شعری جلد دوم: یادداشت ها و نکته ها جلد سوم: درس گفتارهای دانشگاه تهران( 2018)
نویسنده: محمد رضا شفیعی کدکنی   

ناشر: سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
ادبیات

85.00 دلار
بحرالانساب: شرح حال شیخ جام (ژنده پیل)، فرزندان و اعقاب وی تا قرن یازدهم( 2018)
نویسنده: احمد جام نامقی ژنده پیل   

ناشر: دکتر محمود افشار

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

36.00 دلار
برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی( 2018)
نویسنده: عباس پریش روی   

ناشر: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران

99.50 دلار
کاتالوگ کتاب
ادبیات
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران