چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
فنون و صناعات ادبی
از گوشه و کنار ترجمه( 2016)
نویسنده: علی صلح جو   

ناشر: مرکز

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

22.50 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره (جلد چهارم): سپنتا – شبه قاره( 2016)
زیر نظر: محمد رضا نصیری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

56.00 دلار
راه نظم بندی( 2016)
نویسنده: ایرج کابلی   

ناشر: بوتیمار

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

30.00 دلار
وزن شعر فارسی (درس نامه)( 2016)
نویسنده: ابوالحسن نجفی   
به همت: امید طبیب زاده   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

24.50 دلار
وزن موسیقی و شعر: بررسی مقایسه ای ایقاع و عروض( 2016)
نویسنده: احمد رضایی   

ناشر: سوره مهر

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

21.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی (جلد پنجم): فردوسی ثانی – مسرور طالقانی( 2015)
به سرپرستی: اسماعیل سعادت   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

206.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره (جلد سوم): حاتم بیگ – سبک هندی( 2013)
زیر نظر: گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

80.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی (جلد چهارم): سندبادنامه – فردوسی ( 2012)
به سرپرستی: اسماعیل سعادت   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

104.00 دلار
سبک شناسی: نظریه ها، رویکردها و روش ها( 2012)
نویسنده: محمود فتوحی   

ناشر: سخن

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی
فنون و صناعات ادبی

50.00 دلار
عروض به زبان امروز( 2011)
نویسنده: سعید سلطانی طارمی   

ناشر: نی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

18.50 دلار
کاتالوگ کتاب
ادبیات
فنون و صناعات ادبی