چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
فنون و صناعات ادبی
استعاره و شناخت( 2018)
نویسنده: آزیتا افراشی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

21.95 دلار
رتوریک از نظریه تا نقد( 2018)
نویسنده: محمد احمدی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

38.00 دلار
طبقه بندی وزن های شعر فارسی( 2018)
به همت: امید طبیب زاده   
نویسنده: ابوالحسن نجفی   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
فنون و صناعات ادبی
ادبیات

48.95 دلار
عروض( 2018)
نویسنده: ابراهیم اقبالی   

ناشر: زوار

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

26.95 دلار
تاریخ تطور نثر فارسی( 2017)
نویسنده: سیروس شمیسا   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
فنون و صناعات ادبی
ادبیات

30.00 دلار
تشبیه (تطور، تحلیل و نقد)( 2017)
نویسنده: احمد رضایی جمکرانی   

ناشر: مروارید

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

26.00 دلار
درآمدی بر تمثیل در ادبیات( 2017)
نویسنده: احمد خطیبی   

ناشر: زوار

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

26.00 دلار
از گوشه و کنار ترجمه( 2016)
نویسنده: علی صلح جو   

ناشر: مرکز

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

22.50 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی (جلد ششم): مسعود، محمد- یونس( 2016)
به سرپرستی: اسماعیل سعادت   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فرهنگ های نظم و نثر
فنون و صناعات ادبی

85.00 دلار
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره (جلد چهارم): سپنتا – شبه قاره( 2016)
زیر نظر: محمد رضا نصیری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

56.00 دلار
کاتالوگ کتاب
ادبیات
فنون و صناعات ادبی