چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
تاریخ عمومی ایران
آویزه های بیهقی: گزارش برخی نکات ادبی - تاریخی در حاشیه ی کتاب تاریخ بیهقی( 2018)
به کوشش: عبدالرضا مدرس زاده   

ناشر: زوار

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

22.50 دلار
اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی: روایتی تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری( 2018)
نویسنده: محمدامین قانعی راد   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

33.95 دلار
از ایران چه می دانم؟ (137): حمام در ایران( 2018)
نویسنده: پریوش اکبری   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران
اساطیر و تاریخ

24.95 دلار
افتخارآفرینان ایرانی در اعتلای فرهنگ جهانی( 2018)
نویسنده: عبدالرفیع حقیقت   

ناشر: کومش

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

49.95 دلار
ایران در پنج روایت: بازخوانی روایت های شریعتی، آل احمد، مطهری، زرین کوب و مسکوب درباره هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسئله زبان ترکی در ایران( 2018)
نویسنده: جواد میری   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

24.95 دلار
ایران در جنگ: از چالدران تا جنگ تحمیلی( 2018)
نویسنده: کاوه فرخ   
مترجم: شهربانو صارمی   

ناشر: ققنوس

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

68.95 دلار
بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان شبه سلفی در ایران (با تاکید بر آرا و عقاید مصطفی طباطبایی)( 2018)
نویسنده: محمد ملک زاده   

ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

33.00 دلار
برگی دیگر از دفتر لسان الدوله (کشف یک سرقت علمی)( 2018)
نویسنده: زهرا شریف کاظمی   

ناشر: ندای تاریخ

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

23.95 دلار
تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر؛ نقد و بررسی تاریخ الکامل( 2018)
نویسنده: علی سالاری شادی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

31.00 دلار
تاریک خانه تاریخ: جلد اول: تعاریف، رویکردها و آسیب های تاریخ پژوهی( 2018)
نویسنده: مریم صادقی گیوی   

ناشر: نگاه معاصر

موضوع:
تاریخ عمومی ایران
اساطیر و تاریخ

26.00 دلار
کاتالوگ کتاب
اساطیر و تاریخ
تاریخ عمومی ایران