چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
اسناد و مدارک تاریخی
گزارش های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات سال های 1915 تا 1916 و 1391 تا 1923 میلادی/ 1294 تا 1295 و 1300 تا 1302 خورشیدی( 2017)
ترجمه: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

47.50 دلار
اسناد دبیرستان حکیم نظامی قم (1317-1357 ش.)( 2017)
به کوشش: سید رضا باقریان موحد   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

34.95 دلار
اسناد دبیرستان صدوق قم (1335-1357 ش.)( 2017)
به کوشش: سید رضا باقریان موحد   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

36.00 دلار
اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی: دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم( 2017)
به کوشش: علی اکبر علی اکبری بایگی   

ناشر: خانه کتاب، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ، نشر جمهور ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

32.50 دلار
اسنادی از نهضت امام خمینی (1342-1341 هـ. ش)( 2017)
به کوشش: ایرج محمدی    رضا مختاری اصفهانی   

ناشر: خانه کتاب، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ، نشر جمهور ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

31.95 دلار
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان کرمان: کتاب اول( 2017)
نویسنده: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات   

ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

33.95 دلار
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان کرمان: کتاب چهارم( 2017)
نویسنده: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات   

ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

32.50 دلار
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان کرمان: کتاب دوم( 2017)
نویسنده: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات   

ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

33.00 دلار
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان کرمان: کتاب سوم( 2017)
نویسنده: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات   

ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

33.00 دلار
بخشنامه های خواندنی اداره فرهنگ قم (1327-1357 ش) (آموزشی، تربیتی، علمی، مذهبی)( 2017)
به کوشش: سید رضا باقریان موحد   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

38.00 دلار
کاتالوگ کتاب
اساطیر و تاریخ
اسناد و مدارک تاریخی