چند لحظه صبر کنید.
راهنمای سایت | شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
اسناد و مدارک تاریخی
گزارش های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات سال های 1915 تا 1916 و 1391 تا 1923 میلادی/ 1294 تا 1295 و 1300 تا 1302 خورشیدی( 2017)
ترجمه: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
اساطیر و تاریخ

47.50 دلار
اسناد تاریخ دانشگاه تهران (موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه)( 2017)
به کوشش: سوسن اصیلی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

45.95 دلار
اسناد دبیرستان حکیم نظامی قم (1317-1357 ش.)( 2017)
به کوشش: سید رضا باقریان موحد   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

34.95 دلار
اسناد دبیرستان صدوق قم (1335-1357 ش.)( 2017)
به کوشش: سید رضا باقریان موحد   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

36.00 دلار
اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی: دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم( 2017)
به کوشش: علی اکبر علی اکبری بایگی   

ناشر: خانه کتاب، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ، نشر جمهور ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

32.50 دلار
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی دوم( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

28.95 دلار
اسنادی از مرکز اسناد فرهنگی آسیا( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

30.95 دلار
کاتالوگ کتاب
اساطیر و تاریخ
اسناد و مدارک تاریخی