چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
آثار و بناهای تاریخی
اسطوره ها و نمادهای آیینی در نگاره های سقانفارهای مازندران( 2018)
نویسنده: مصطفی رستمی    فاطمه بابحان تبارنشلی   

ناشر: دانشگاه مازندران

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

30.95 دلار
سازهای موسیقی در نگاره های ایران( 2018)
نویسنده: مصطفی رستمی    مصطفی منصورآبادی   

ناشر: مارلیک

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی
ایران شناسی

44.50 دلار
کاخ ساسانی چال ترخان (چال تلخان) ری: با نگاهی بر دیگر آثار باستانی منطقه( 2018)
نویسنده: محسن سعادتی   

ناشر: ژینو

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

26.00 دلار
ساری نگین فیروز فام گردشگری ایران( 2013)
نویسنده: علی ماهفروزی    رقیه زلیکانی   

ناشر: شلفین

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
آثار و بناهای تاریخی

27.50 دلار
مازندران: آیین ها، صنایع دستی، بناها و آثار تاریخی، جاذبه های گردشگری( 2013)
نویسنده: فریده یوسفی   
عکاس: سید احمد طاهرپور   

ناشر: شلفین

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
آثار و بناهای تاریخی

58.95 دلار
مهندسی و معماری آب انبارهای ایران( 2013)
نویسنده: علیرضا دهقانی   

ناشر: یزدا

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

23.95 دلار
دانشنامه تخت فولاد اصفهان (جلد دوم): چ – ش ( 2012)
زیر نظر: مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فولاد اصفهان   

ناشر: سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

58.50 دلار
شناختنامه مازندران: بناهای تاریخی (مجموعه 8 جلدی)( 2012)

ناشر: رسانش نوین

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
آثار و بناهای تاریخی

52.00 دلار
ارگ نامه: نگرشی بر ارگ بم در بستر تاریخ(مصور،رنگی)( 2011)
نویسنده: محمود توحیدی   

ناشر: کرمان شناسی

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

18.50 دلار
باغ های تاریخی تبریز( 2011)
نویسنده: امیر بانی مسعود   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
آثار و بناهای تاریخی

8.00 دلار
کاتالوگ کتاب
ایران شناسی
آثار و بناهای تاریخی