چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
زبان فارسی
تاریخ زبان فارسی ( سه جلد در یک مجلد)( 2012)
نویسنده: پرویز ناتل خانلری   

ناشر: فرهنگ نشر نو

موضوع:
زبان فارسی

63.00 دلار
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (جلد 14): د – ذ (دادرسی – ذوزنقه) ( 2012)
تهیه کننده: شورای کتاب کودک   

ناشر: شورای کتاب کودک

موضوع:
زبان فارسی

93.50 دلار
اندر آداب نوشتار( 2011)
نویسنده: جعفر مدرس صادقی   

ناشر: مرکز

موضوع:
زبان فارسی

15.50 دلار
ای زبان پارسی...:مجموعه 3جلدی( 2011)
به کوشش: میلاد عظیمی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
زبان فارسی

150.00 دلار
فرهنگنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند؛ بر اساس فرهنگ ادبی هند و فارسی( 2011)
نویسنده: نبی هادی    سید کمال حاج سید جوادی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
زبان فارسی
فرهنگ های فارسی - فارسی

42.00 دلار
واژه گزینی در ایران و جهان( 2011)
نویسنده: رضا منصوری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان فارسی

29.00 دلار
ارکان عروضی(بررسی یک مشکل تاریخی در علم عروض فارسی)( 2010)
نویسنده: علی اصغر قهرمانی مقبل   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
زبان فارسی

13.95 دلار
بررسی چند متن کهن فارسی - یهودی( 2009)
مولف: ناهید غنی   

ناشر: دانش ایران

موضوع:
زبان فارسی

44.95 دلار
پیدایش و تحول خط در ایران (جلد اول)( 2009)
پژوهش و تالیف: فروغ علی شاهرودی   

ناشر: رسانش

موضوع:
زبان فارسی

12.50 دلار
تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان( 2009)
نویسنده: سید مهدی سمائی   

ناشر: مرکز

موضوع:
زبان فارسی

15.50 دلار
کاتالوگ کتاب
زبان، فرهنگها و واژه نامه ها
زبان فارسی