چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
آموزش زبان های خارجی
ساختار زبان ترکی از دیدگاه رده شناسی( 2016)
نویسنده: حسین خوش باطن   

ناشر: اختر

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

93.95 دلار
واژه سازی در زبان فارسی: یک انگاره نظری( 2016)
نویسنده: حسین سامعی   

ناشر: کتاب بهار

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

21.00 دلار
خودآموز خط و زبان عبری( 2014)
نویسنده: فاروق صفی زاده   

ناشر: ایران جام

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

19.95 دلار
ترویج الارواح فی تهذیب الصحاح(عربی)( 2011)
نویسنده: محمود بن احمد زنجانی   
تصحیح: محمد صالح شریف عسکری   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

89.50 دلار
برابرهای دستوری در عربی و فارسی (صرف و نحو)( 2008)
نویسنده: سید حمید طبیبیان   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
زبان فارسی
آموزش زبان های خارجی

22.95 دلار
ترجمه و شرح تصریف زنجانی( 2008)
مترجم و شارح: مهدی چوری   

ناشر: کردستان

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

16.00 دلار
ترجمه و راهنمای مبادی العربیه، یا ، کاملترین صرف و نحو عربی: مجموعه 5 جلدی( 2006)
نویسنده: موسی بن محمد الملیانی الاحمدی   
مترجم: دکتر ولی الله شجاعپوریان   

ناشر: دانشگاه شهید چمران

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

30.50 دلار
فرهنگنامه افعال متعدی به حرف جر( 2006)
به اهتمام: رامین خانبگی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

63.00 دلار
مبادی العربیه فی الصرف و النحو: مجموعه 4جلدی( 2006)
نویسنده: یحیی بن حسین عشیره البحرانی   
تحقیق: سید امیررضا عسگری زاده   

ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

16.00 دلار
معرفة مصادر اللغة العربیة فی اللغات الاوروبیة(منبع شناسی زبان تازی به زبان های اروپایی)( 2006)
ترجمه و تدوین: نرگس انتخابی   

ناشر: فرهنگ معاصر

موضوع:
آموزش زبان های خارجی

11.00 دلار
کاتالوگ کتاب
زبان، فرهنگها و واژه نامه ها
آموزش زبان های خارجی