چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
 
نمایش و تئاتر در ایران
خاطره بازی پیشکسوتان تئاتر: جلد دوم: گفت و گو با هشت پیشکسوت پیر و جوان تئاتر ایران زمین از سال های 1389 و الی 1397( 2018)
مصاحبه کننده: پیمان شیخی   

ناشر: غنچه

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

26.95 دلار
فرهنگ لغات و اصطلاحات نمایش های آیینی و سنتی (تعزیه- تقلید- خیمه شب بازی- نقالی): به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی، تهران 1396( 2017)
نویسنده: فریبا رئیسی   

ناشر: نمایش

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

36.00 دلار
مجموعه مقالات پنجمین سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی: به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی، تهران - 1396( 2017)
به کوشش: حمیدرضا اردلان   

ناشر: نمایش

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

29.95 دلار
آشنایی با مبانی شبیه خوانی( 2017)
نویسنده: داود فتحعلی بیگ   

ناشر: سوره مهر

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

24.95 دلار
تحلیل و بررسی تاریخی و هنری مکان های نمایشی تبریز (در صد سال اخیر)( 2017)
نویسنده: صونا بهاری   

ناشر: شایسته

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

24.95 دلار
جایگاه و نقش های زنانه در مجالس شبیه خوانی و تخت حوضی (در سال های 1200-1357 ه.ش.)( 2017)
مقدمه: کاظم شهبازی   
نویسنده: عسل عصری ملکی   
مقدمه: محمود عزیزی   

ناشر: سوره

موضوع:
زنان
نمایش و تئاتر در ایران

23.00 دلار
روایت اول تعزیه در منطقه تراکمه: بررسی اجمالی برخی از ویژگیهای هنر آیینی تعزیه در مناطق جنوب فارس( 2017)
نویسنده: ابوالحسن عمرانی   

ناشر: نوید شیراز

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

26.95 دلار
رویکردهای نوین در خوانش آثار اکبر رادی( 2017)
نویسنده: فریندخت قربانی   

ناشر: نودا

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

24.95 دلار
ریختارهای نمایش ایرانی: پژوهشی در قراردادها( 2017)
نویسنده: مهدی حامد سقایان   

ناشر: ساقی

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

30.00 دلار
زبان در متون نمایشی علی حاتمی به همراه دو نمایشنامه چل گیس و حریر و ماهیگیر( 2017)
نویسنده: امیر عطا جولایی   

ناشر: افراز

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

22.50 دلار
کاتالوگ کتاب
سینما، نمایش و تئاتر
نمایش و تئاتر در ایران